jeg Luftveje

Dynamisk Endoskopi

Lidelser i de øvre, samt nedre luftveje er en af de største årsager til nedsat præstationsevne
ved vores rideheste i dag.

Denne kategori overhaler klart kategorien haltheder!

Vi har igennem mange år lavet endoskopiske undersøgelser på hestene i hvile. Det er i dag bevist, at
det er under arbejde/bevægelse, at hesten har et problem.

Vi kan nu komme meget tættere på med, hvad der sker i hestens luftveje under bevægelse.

Dette foregår med et såkaldt fiberskop, som er en lang slange med lys og kamera i spidsen.

Hvordan foregår det?

Fiberskopet føres op gennem hestens næsehule og op i svælget, hvor flere lidelser kan
diagnosticeres. Skopet kan endvidere føres ned i luftrøret, helt ned til forgreningen ud i bronkierne,
i lungerne.

Det er gået meget godt med denne teknik. Samtidig har man haft mulighed for, at se hestene på
højhastighedsløbebånd, for derved at se hvordan de øvre luftveje; specielt svælget opfører sig når
hesten bevæger sig.

Denne procedure er ikke helt risikofri, da nogle heste ikke bryder sig om, at løbe på et bånd. Panik
og anspændthed kan give skader på hesten, den kan vælte på båndet eller gå helt i panik og falde
af.

Samtidig må vi erkende, at hvordan hesten arbejder på et løbebånd kan være milevidt fra, hvordan
den opfører sig under rytter i arbejde i vante omgivelser. Der er forskel på, hvordan hesten går i
holdning modsat fra, når den går mere frit!

En mindre bilyd fra luftvejene under arbejde, nedsat præstationsevne eller arbejdsintolerance kan
stadig være tilstede, på trods af en normal endoskopiundersøgelse i hvile.

Man kan gå så vidt som til at sige, at op til 90 % af luftvejslidelserne, som resulterer i problemer
under arbejde ved ridehesten, kun kan diagnosticeret på ordentligt grundlagt, ved at have hesten i sit

normale arbejde. Altså hvis vi kan arbejde hesten under normale omstændigheder, på vores egen
ridebane. Det er jo netop her vi som oftest ser starten af problemerne.

Dette kan lade sig gøre. Nemlig med et nyt udstyr som betegnes ”Overground Dynamic
Endoscopy”

Overground Dynamic Endoscopy – hvad er det?

Et lille fiberskop, bøjelig slange med at kamera og et lille lys i enden, kan fra sadelunderlaget
placeres hen over hestens hoved og føres op i næsehulen til svælget. Skopet er fastgjort på hestens
hoved med en speciel grime, som samtidig giver mulighed for, at have hovedtøj på. Kameraet
sammenkobles med en optager mm, placeret som underlag til sadlen.

Skopet er ikke større end, at langt de fleste heste accepterer tilstedeværelsen af dette under arbejde
efter få minutter.

Optager, samt computer giver mulighed for, at vurdere hesten i arbejde, samt gennemse optagelsen
senere eller have flere til at vurdere denne på et andet tidspunkt.

Systemet har endvidere en mikrofon, som placeres ved hestens svælg, fastgjort i hovedtøjet. Dette
muliggør endvidere, at optage lyde under arbejde fra hesten svælg. Eksempelvis graden af mislyd
ved en hest der er strubepiber.

Vi har altså et værktøj, hvor vi ”on-site” kan komme videre med at diagnosticere hesten med et
givent luftvejsproblem. Samtidig kan vi optage fundene, for at dokumenter, samt dele og diskutere
med kolleger efter endt undersøgelse.

Omvendt kan vi jo også bruge udstyret til at vise, at en given bilyd mm. ikke generer hesten under

arbejde!

Vi skal forstå, at med dette udstyr kan vi overvåge hestens svælg, herunder strubehoved under
arbejde. Og vi skal forstå, at hestens luftskifte udelukkende foregår igennem næsehulen. Det vil
sige, at lidelser som har med luftskiftet at gøre, vil vise sig i svælget.

Vi kan stille en mere sikker diagnose

Man regnede i starten med, at ved at bruge dynamisk endoskopi, ville antallet af operationer i
hestens øvre luftveje stige markant. Fakta er det stik modsatte! Vi har nu fået direkte syn for sagen
for hvad der sker og, at hovedparten af lidelserne ikke kan påvises i hvile.

Vi begynder at se mange ting relateret til luftvejene.

Vi kan eksempelvis se, at et bid der kan virke for hårdt på hesten, kan få den til at placere tungen, så
den bageste del af ganen; som er blød, skubbes op i svælget. Dette gør, at ”luftskiftet” bliver
kompromitteret, med en nedsat mængde ilt til hesten til følge.

Hesten kan også have ondt i sit svælg, hvilket gør at den ikke arbejder hensigtsmæssigt, men slår
fra, placerer hovedet på en bestemt måde og derved ikke fungerer under ridning.

Der kan også være lidelser, som svælg-kollaps, hvor hele hestens svælg kollapser under arbejde. Vi
kan her godt forestille os, at hesten vil gå mere eller mindre i panik under arbejde, grundet
kvælningsfornemmelser.

I visse tilfælde kan en undersøgelse af de øvre luftveje i arbejde foranledige til, at vi skal undersøge
de nedre luftveje ved hesten. Har hesten en astma lignende tilstand i lungerne, vil denne lidelse
betinge et ændret trykforhold i svælget på hesten, som kan få de øvre luftveje til, at fremstå mere
sammenklappet. Hesten fejler ikke noget i svælget, men fundet kan lede os hen til en diagnose af en
lidelse i lungerne i stedet. Og her kommer vi så videre mht. diagnosticering.

En del heste med en bilyd under arbejde også kaldet strubepibning. Denne lidelse er en hel- eller
delvis lammelse af det arytenoidea brusk i hestens venstre side. Man kan operere for dette, men er
det altid nødvendigt? Nej.

Ved dynamisk endoskopi kan vi følge hesten og vi finder, at en del af hestene, på trods af bilyd /
strubepibning kan arbejde, uden en given operation for dette. Omvendt finder vi også nogle heste,
hvor vi må erkende, at der skal en operation til, hvis de skal præstere på et givent niveau.

 

Skal en dynamisk endoskopi undersøgelse være en del af fremtidens handelsundersøgelser?

Ved ridehestens arbejde er det uhyre vigtigt med hoved- og nakkeposition under arbejde. Jo mere vi
flekser / bøjer hovedet, jo mere kan vi kompromittere hestens luftskifte. Har hesten i forvejen et
problem i de øvre luftveje, kommer det virkelig til udtryk her. Derfor kan man godt forestille sig, i
fremtiden, at dynamisk endoskopi kommer ind i billedet, ved eksempelvis en handelsundersøgelse,
for at dokumentere, at hestens luftveje er i orden på et givent handelstidspunkt. Når vi nu tænker på
at luftvejslidelser kraftigt overhaler eksempelvis haltheder, i gruppen nedsat præstationsevne ved
ridehesten.

Vi er med dynamisk endoskopi kommet meget videre i forståelsen af, hvad der sker i ridehestens
luftveje. Vi kan lave undersøgelsen i hestens vante omgivelser og vi kan dokumentere hvad vi ser!

Jeg tror på at vi kan hjælpe mange flere heste i fremtiden!

 

Del indlæg Tweet Pin It
Tidligere indlægFodring af min hest...
da_DK